ssosii

Parę słów o SSH 2

Do korzystania z konta hostingowego w Kylos wiedza o tym, czym jest SSH, nie jest konieczna. Może być jednak przydatna. A więc… Czym jest SSH? SSH – ang. Secure Shell – to standard protokołów komunikacyjnych stosowanych w sieciach komputerowych TCP/IP. Jest używany do zdalnego logowania z komputerem i wykonywania poleceń, innymi słowy – do zdalnego łączenia z …

Parę słów o SSH 2 Read More »

Parę słów o SSH

Do korzystania z konta hostingowego w Kylos wiedza o tym, czym jest SSH, nie jest konieczna. Może być jednak przydatna. A więc… Czym jest SSH? SSH – ang. Secure Shell – to standard protokołów komunikacyjnych stosowanych w sieciach komputerowych TCP/IP. Jest używany do zdalnego logowania z komputerem i wykonywania poleceń, innymi słowy – do zdalnego łączenia z …

Parę słów o SSH Read More »